Rynek rosyjski należy aktualnie do najszybciej rosnących rynków na świecie. Przez wiele lat roczny przyrost PKB przekraczał 7%. Z tego też względu, pomimo wszelkich trudności i ograniczeń jest to rynek, na którym warto być.

Handel w Rosji

Import towarów i usług

Silnik okrętowe

Windykacja należności wRosji

Certyfikaty i zezwolenia

Odprawy celne

Handel w Rosji

Rynek rosyjski należy aktualnie do najszybciej rosnących rynków na świecie. Przez wiele lat roczny przyrost PKB przekraczał 7%. Z tego też względu, pomimo wszelkich trudności i ograniczeń jest to rynek, na którym warto być.

My jesteśmy na rynku rosyjskim od samego początku, od roku 1990. Do roku 1998 byliśmy firmą handlową. Prowadziliśmy w Rosji sprzedaż hurtową sprowadzanych z Polski towarów spożywczych takich jak soki owocowe, przetwory owocowo-warzywne, parówki, ciastka, a także materiały opakowaniowe i automaty pakujące.

Oferta

Odprawy celne

Import towarów i usług

Silniki okrętowe

Proponujemy polskim przedsiębiorcom pomoc w odzyskaniu należności od niesolidnych kontrahentów rosyjskich.
Podejmujemy się dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych. Współpracujemy z rosyjskimi prawnikami, którzy będą mogli Państwa reprezentować na wszystkich etapach postępowania. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie uzależnione jest tylko od efektów prowadzonego postępowania windykacyjnego.
W swoich działaniach wykorzystujemy wszelkie legalne możliwości. W celu odzyskania należności współpracujemy z:

  • rosyjskimi sądami i wymiarem sprawiedliwości,
  • rosyjskimi komornikami,
  • organami ścigania,
  • rosyjskimi organami administracji publicznej,
  • bankami i urzędem celnym,
  • firmami detektywistycznymi,
  • rosyjskimi firmami windykacyjnymi.

 

Prowadzimy również działania prewencyjne

  • pomagamy w takim zredagowaniu kontraktów, żeby interesy Państwa były maksymalnie zabezpieczone,
  • sprawdzamy reputację oraz sytuację prawną i finansową kontrahenta jeszcze przed zawarciem kontraktu,
  • monitorujemy płatności w trakcie realizacji zawartych kontraktów.

Zdecydowana większość towarów objęta jest w Rosji systemem certyfikacji prewencyjnej. Najważniejsze spośród różnych obowiązujących certyfikatów są Certyfikaty Zgodności (GOST-R) wydawane przez Gosstandart lub inne upoważnione instytucje oraz Świadectwo Higieniczne wydawane przez państwowe organy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Bez odpowiedniego certyfikatu, towary te nie tylko nie są dopuszczone do obrotu na terenie Rosji, ale też w większości przypadków nie mogą być wwiezione na rosyjski obszar celny.

Każda firma produkująca towary sprzedawalne w Rosji, jeżeli tylko myśli o trwałym umocowaniu na tym rynku, powinna pokusić się o pozyskanie certyfikatów na własne wyroby. Umożliwi to nie tylko bezpośrednie wejście do Rosji, ale też mocno ułatwi podjęcie decyzji o dokonaniu zakupu potencjalnym pośrednikom i dystrybutorom. Często bowiem, konieczność przechodzenia długotrwałej i kosztownej procedury certyfikacji skutecznie zniechęca potencjalnych nabywców do zakupu towaru, mimo że jest on lepszy i tańszy niż certyfikowane wyroby innych producentów.

Proponujemy pomoc i pośrednictwo przy pozyskiwaniu zarówno certyfikatów GOSSTANDARTU jak i świadectw SANEPIDEMNADZORU. Nasze certyfikaty wystawione będą przez odpowiednie placówki w samej Rosji – w Moskwie lub St. Petersburgu, co również ma swoje znaczenie, bowiem te, które wydane są przez upoważnione placówki zagraniczne, lub w rosyjskich miastach prowincjonalnych, często w praktyce nie są przez placówki handlowe respektowane.