Rynek rosyjski należy aktualnie do najszybciej rosnących rynków na świecie. Przez wiele lat roczny przyrost PKB przekraczał 7%. Z tego też względu, pomimo wszelkich trudności i ograniczeń jest to rynek, na którym warto być.

Odprawy celne w Rosji

Mimo, że teoretyczna konstrukcja rosyjskiego prawa celnego wzorowana jest na ogólnoświatowych rozwiązaniach i nie różni się zbytnio chociażby od prawa polskiego, to w praktyce odprawa celna jest o wiele bardziej skomplikowana. Bardzo rzadko udaje się dokonać jej w przeciągu jednego dnia. Często formalności załatwiane są tygodniami. Jeśli w dokumentach zostaną znalezione jakiekolwiek błędy lub nieścisłości, to odprawa może zakończyć się konfiskatą całego towaru, a nawet przewożącego środka transportu.

 Z odprawą celną ściśle powiązana jest prewencyjna certyfikacja towarów. Dla poszczególnych pozycji taryfy celnej wymagania są różne, ale bardzo rzadko można dopełnić wszystkich formalności nie przedstawiając żadnego certyfikatu.

Również przepisy dewizowe, mające na celu przeciwdziałanie wywozowi kapitału dodatkowo komplikują handel zagraniczny. Zarówno import jak i eksport związany jest z koniecznością wcześniejszego zgłoszenia planowanej transakcji w banku, ścisłego określenia terminów płatności i wwozu towarów oraz dokonania przez bank odpowiedniej rejestracji, co łączy się z koniecznością przedstawienia całego szeregu zaświadczeń i załączników oraz dokonania opłat manipulacyjnych.

Stawki celne są jednakowe wszędzie, ale podstawą ich naliczania są często nie te ceny, które są zadeklarowane w fakturze, ale te, które celnicy mają w swojej bazie danych podane jako ceny realne. Ponieważ na różnych terminalach celnych poziom cen uznawanych za realne może być różny, więc i opłaty celne również mogą się różnić w zależności od miejsca dokonywania odprawy i od uznania celników.

Wszystkie powyższe względy powodują, że tylko największe rosyjskie firmy samodzielnie dokonują odpraw celnych. Zdecydowana większość mniejszych korzysta z usług licznych firm pośredniczących. Ich usługi trzeba co prawda dodatkowo opłacać, ale dają one gwarancję przyzwoitego czasu trwania odprawy i przewidywalnego poziomu naliczonych należności celnych.

My również możemy zaoferować tego typu usługi. Jeszcze przed wysłaniem towaru za granicę możemy określić poziom należności celnych i następnie dopilnować by towar bezpiecznie dotarł do adresata. Możemy pomóc w przygotowaniu dokumentów eksportowych, wyborze drogi dostawy i określeniu terminalu celnego, na którym można będzie dokonać najkorzystniejszej odprawy celnej.

Korzystając z naszych usług będą Państwo mogli dostarczyć kontrahentom towar na warunkach DDP, czyli opłacając koszty dostawy do siedziby nabywcy, ubezpieczenia i należności celne. Będą również mieli Państwo pewność, że należności celne nie zostały zawyżone i towar dotarł do klienta w możliwie najniższej cenie, co powinno znaleźć odbicie w zwiększeniu poziomu sprzedaży.